دادستان زابل گفت: با افراد یا نهادهائی که با فعالیت خود موجب لطمه به حیثیت و کرامت انسانی مردم شریف سیستان شوند برخورد خواهد شد.

دادستان زابل گفت: با افراد یا نهادهائی که با فعالیت خود موجب لطمه به حیثیت و کرامت انسانی مردم شریف سیستان شوند برخورد خواهد شد.

 

ایرج جهانتیغ دادستان عمومی و انقلاب زابل اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهد افزایش فعالیت برخی افراد یا موسسات در قالب خیریه برای کمک رسانی به مردم منطقه هستیم، هرچند در مواردی اقدامات مثبتی هم صورت گرفته است اما متاسفانه بخش اعظم اینها فاقد مجوز و فاقد حسن نیت میباشند و در بسیاری از موارد در قالب جمع آوری کمک های انسان دوستانه به دنبال منافع مالی و شخصی یا اهداف تبلیغی و سیاسی میباشند و حتی در مواردی این فعالیتها در قالب بزه کلاهبرداری یا خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری میباشد.

 

وی گفت: از طرفی نوع و شیوه این کمکها به نحوی است که نه تنها کمکی به حل مشکلات ساختاری مردم منطقه نمی نماید بلکه موجب لطمه به شخصیت و کرامت انسانی مردم شریف منطقه و سیاه نمائی خدمات و دستاوردهای نظام میگرد و حتی در برخی کلیپها و تولیدات رسانه ای که در این خصوص ساخته شده است نیز – هرچند مُنکرِ وجود مشکلات نمی باشیم – متاسفانه جانب انصاف رعایت نشده و خدمات ارزشمند نظام نادیده گرفته شده است.

 

وی تاکید کرد: لذا طی دستوری به پلیس فتا و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مقرر شده است که نسبت به شناسائی این افراد و موسسات و برخورد قانونی با آنها اقدام لازم صورت پذیرد. از سوت زنان و فعالین اجتماعی و مجازی نیز درخواست میگردد در شناسایی این افراد و موسساتِ فاقد مجوز پلیس را یاری نمایند.

 

دادستان زابل تصریح کرد: همچنین از عموم خیرین و اشخاصی که قصد کمکهای نوع دوستانه دارند نیز تقاضا میشود کمکهای خود را صرفا از طریق مراجع قانونی و مجوز دار از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا موسسات تحت نظر سازمان بهزیستی به دست نیازمندان واقعی برسانند همچنین تقاضا میگردد که خیرین محترم به جای کمکهائی مثل نذر آب و… در جهت حل مشکلات زیربنائی و ساختاری منطقه قدمی هرچند کوچک بردارند.

 

وی در پایان بیان کرد: کلیه فعالین مجازی منطقه نیز من بعد با رعایت شرایط پیش گفته نسبت به انجام کمکهای انسان دوستانه اقدام نمایند در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با این افراد صورت خواهد پذیرفت.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه