گندم پرس: با توجه به فرا رسیدن نوبت هرس زمستانه،پرسنل فضای سبز شهرداری برنامه هرس درختان را با نظارت و رعایت نکات فنی لازم ازجمله پارک ها ومیادین وبلوارها سطح شهرزابل آغاز نمودند. خانم میرشکار سرپرست واحدفضای سبز اظهار داشت: اجرای عملیات هرس زمستانه درختان درسطح شهر، با هدف تقویت وبهبود رشد گیاهان، رسیدگی به […]

گندم پرس: با توجه به فرا رسیدن نوبت هرس زمستانه،پرسنل فضای سبز شهرداری برنامه هرس درختان را با نظارت و رعایت نکات فنی لازم ازجمله پارک ها ومیادین وبلوارها سطح شهرزابل آغاز نمودند.

IMG__ -

خانم میرشکار سرپرست واحدفضای سبز اظهار داشت: اجرای عملیات هرس زمستانه درختان درسطح شهر، با هدف تقویت وبهبود رشد گیاهان، رسیدگی به فضای سبز، آراستگی محیط ومناظرشهری وفضاهای سبز سطح شهر انجام می شود.

SDC10106

این اقدام به منظور:

-محدود کردن رشد و کوتاه کردن ارتفاع درخت جهت تسهیل در عملیات سم پاشی و…

-جوان کردن درختان مسن از طریق حذف شاخه های بیمار و همچنین آراستگی وتقویت درختان

-ایجاد تعادل بین شاخه و ریشه

-حذف شاخه های خشک،مزاحم،آفت زده و بیمار،شکسته

-ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا به درون شاخه ها و پراکندگی نقاط متراکم به منظور زیبایی

هم اکنون دو اکیپ مشغول شاخه زنی و هرس درختان سطح شهر می باشند.

SDC10125

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه