هرج و مرج ناشی از ناتوانی مدیریتی در علوم پزشکی همچنان ادامه دارد تا جایی که یک پزشک به مردم سیستان جسارت و توهین می کند.

گندم خبر, هرچه بر عمر دوران مدیریت ریاست حال حاضر علوم پزشکی افزوده میشود، تیتری که در روز اول انتصاب وی زدیم گویا مصداقی تر می گردد.

 

در آن روز تیتر زده شد، ” آیا ضعیفی رفت و ضیف تری آمد؟ ” که با واکنش های زیادی مواجه گردید و محکوم به قضاوت زود هنگام گردیدیم.

 

اخباری که امروز از گوشه و کنار در خصوص علوم پزشکی به گوش می رسد بسیار نگران کننده است.

 

برخوردهای گاها نامناسب برخی پرسنل، خرابی سیستم سرمایش، آسانسورهای معیوب، روشن شدن تهویه و غبار آلود شدن بخش نوزادان، تردد مرد در زایشگاه و….

 

اما خبری که شب گذشته به دستمان رسید باعث شد تا این عریضه را بنویسیم, توهین و جسارت یک پزشک به مردم سیستان بود.

 

پزشکی که به دلیل گم شدن شارژر تلفن همراهش هرآنچه به دهانش می آید حواله مردم میکند.

 

تاکی باید شاهد این نابسامانی ها باشیم؟

 

شاید بگویید این ها که گفتید همه در حوزه بیمارستان است، اما این نکته مدنظرتان باشد که مدیری ضعیف مسئولانی ضعیف تر انتخاب می کند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه