یکی از شهروندان ساکن در شهرستان هیرمند تصویری از نیرو شدن تخم بلدرچین در گرمای ۵۰ درجه ای هوای ...

گندم خبر, یکی از شهروندان ساکن در شهرستان هیرمند تصویری از نیرو شدن تخم بلدرچین در گرمای ۵۰ درجه ای هوای این شهرستان برایمان ارسال کرده است که در ادامه مشاهده خواهید کرد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه