گندمــ پرس : تصاویر زیر مربوط می شود به میدان امام حسین (ع) , همانگونه که مشاهده میفرمائید درختان این میدان گرفتار تار عنکبوت شده اند.        

گندمــ پرس : تصاویر زیر مربوط می شود به میدان امام حسین (ع) , همانگونه که مشاهده میفرمائید درختان این میدان گرفتار تار عنکبوت شده اند.

 

20150530002149

 

20150530002147

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه