گندمــــ پرس : همایش ملی ادب و هنـر سیستان ؛نقطـه ی عطفـی در اعمـاق دریای فـرهنگ بوـد .   به گــزارش گندمــــ پرس ، اولین همایش ملی هنر و ادب سیستان با هـدف معرفی چهره فرهنگـی سیستان به عموم مـردم و نکــوداشت مـقام شـامخ اسـتاد رئیس الـذاکــرین ، عصـر دیـروز به کـار خود پایان داد.این […]

گندمــــ پرس : همایش ملی ادب و هنـر سیستان ؛نقطـه ی عطفـی در اعمـاق دریای فـرهنگ بوـد .

 

به گــزارش گندمــــ پرس ، اولین همایش ملی هنر و ادب سیستان با هـدف معرفی چهره فرهنگـی سیستان به عموم مـردم و نکــوداشت مـقام شـامخ اسـتاد رئیس الـذاکــرین ، عصـر دیـروز به کـار خود پایان داد.این همایش به مـدت یک هفته،میزبان تمامـی کسانی بود کـه سعی در اشـاعه و تــرویج فرهنگ غـنی سیستان دارنـد.

 

مـدیر اجرایی همایش ملی هنـر و ادب سیستان در گفت و گو با خبرنگـار گـندمـــ پرس گفـت : حـمـایت همه جانبه نمایندگـان سیستان،علی الخـصـوص دکـتر سید باقـــر حسینی و دکـتر حسینعلی شهـریاری مبنی بر اجـرای همایش توانست زمینه ی شناخت بیشتر فـرهنگ سیستان را به مـردم فراهـم سـازد .

 

سید علی حسینی با تاکـید بر نقش مهم همایـش ملی ادب و هنر سیستان بیان کرد : نمایندگـان سیستان طـی جلسات متعـدد با وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـلامـی توانستند زمینه ی برگـزاری این همایش را فـراهم سازند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه