سیستان سرزمینی با سبقه تاریخی و پر از موفقیت و درخشان سالهاست که با قهر طبیعت و در سایه آن با فراموشی پایتخت نشین ها مواجه گردیده است.

سیستان سرزمینی با سبقه تاریخی و پر از موفقیت و درخشان سالهاست که با قهر طبیعت و در سایه آن با فراموشی پایتخت نشین ها مواجه گردیده است و نمایندگان که پل ارتباطی میان مردم و مجلس هستند به وظیفه ذاتی خود نمیتوانند به خوبی عمل نمایند و صدا موکلینشان را باصداقت به گوش مسئولان کشوری برسانند.

 

گندم خبر, سرزمین مردان مردی همچون شهیدان حسینی طباطبائی، میرحسینی، عالی، فارسی و دیگر عزیزان شهید رفته از این خاک، مدتی است شدیدا بیمار شده است و راه درمانی با توجه به انتخاب های ناصحیح خود ما مردم و به طبع آن حضور مسئولین ضعیف برای آن یافت نمی شود.

 

یکی از نمایندگان سیستان صوت توهین هایش خاطر مردم و خانواده های شهدا را مکدر کرده است و نماینده دیگر که خود را نعوذبه الله، خدا می داند روح و روان مردم را نشانه گرفته اند و تمام ادعاها و قول های ایام تبلیغات انتخابات پوچ و توخالی تا به این ساعت از آب در آمد.

 

این روزها پشیمانی از انتخابی امیدوار کننده در صحبت های اکثر مردم دیده می شود و دیگر نمی دانند باید به چه کسی تکیه کنند تا صدایشان باشد و برای حل مشکلاتشان در تهران بجنگد.

 

نماینده ای که خود را خدا می داند و هر روز برای تلطیف افکار عمومی به نفع خویش و بزرگ جلوه دادن کارهای کوچکش طرفداران به ظاهر مطالبه گرش باعناوین مختلف  سایتی و کانالی بالا می آورند تا مردم را سرگرم اخباری پوچ و بی پایه نمایند.

 

این نماینده در سکانس های بعدی تمام تلاش خود را گذاشته تا بگوید فقط من بوده و تمام کارها را من کرده ام که باید گفت سخت در اشتباهید چرا که گذشت زمان خود بزرگترین قاضی و صادق ترین محکمه دنیاست.

 

جناب نماینده، استاندار سه استان بوده اید, فعالیت کرده اید درست اما حال وقت گفتن از گذشته نیست, برای مان از اقدامات مثبت به ثمرنشسته ی خویش از این دوره از زندگیتان بگویید، در دوران نمایندگی چه یادگاری از خود به جز بازدیدهای بی ثمر و عکس های یادگاری برجای گذاشته اید؟

 

نماینده دیگر سیستان بی اعتنا تر از همیشه نسبت به مردم در غیبت کبری به سر می برد و مشخص است به مجلس رفته تا سودی نصیب خویش و آنان که برای انتخابات زحمت پیروزی اش را کشیده اند گرداند ولی باید گفت با مردم و در کنار مردم بودن برگ زرینی در کسب موفقیت ها می باشد.

 

جنابان نماینده بردوش همین مردم رنجور و دردمند به درجات بالا دست یافتید یا دین خود را ادا کنید یا به مردم شجاعانه اعلام کنید ما نمی توانیم ( هر چند غرورتان قطعا اجازه چنین اقدامی نخواهد داد ) تا دیگر به حضور شما در مجلس شورای اسلامی امیدی نداشته باشند .

 

اگر مشکلات را بیان می کردیم در این زمان باید سرافکنده و خجل می شدید از این عملکرد تیره و تارتان که امید است چشم بینای مردم باشید و بمانید و صدای مظلومان تنگه احد ایران اسلامی باشید.

 

اما حیف…

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه