گــنــدمــ پــرس: نمایشگاه روشنگری فرهنگی ویژه ی حلقه های صالحین به مناسبت هفته بسیج در حوزه نجف اشرف بنجار باحضور :امام جمعه معزز  زابل ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه زابل،معاونت فرمانداری زابل ،جمعی از مسِئولین منطقه؛مردم وبسیجیان شهر بنجارافتتاح گردید.                            

گــنــدمــ پــرس: نمایشگاه روشنگری فرهنگی ویژه ی حلقه های صالحین به مناسبت هفته بسیج در حوزه نجف اشرف بنجار باحضور :امام جمعه معزز  زابل ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه زابل،معاونت فرمانداری زابل ،جمعی از مسِئولین منطقه؛مردم وبسیجیان شهر بنجارافتتاح گردید.

 

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۲۸۵۷

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۳۰۱۸

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۳۸۰۷

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۵۰۱۲

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۳۱۰۱

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۳۶۳۵

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۳۶۱۹

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۳۴۴۴

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۳۵۳۱

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۶۰۴۴۸

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۳۷۰۲

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۳۷۲۰

 

۲۰۱۵۱۱۲۱_۱۵۳۶۰۸

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه