شهرگندمــــ :  هنوز هم ایمان حرف اول جوانان سیستانیست , به امید همه گیر شدن این فرهنگ مقدس , تصویر نماز عشق جوان سیستانی که کسب و کار خود را رها کرده و به نماز ایستاده است تقدیم میگردد به شما همراهان.    

شهرگندمــــ :  هنوز هم ایمان حرف اول جوانان سیستانیست , به امید همه گیر شدن این فرهنگ مقدس , تصویر نماز عشق جوان سیستانی که کسب و کار خود را رها کرده و به نماز ایستاده است تقدیم میگردد به شما همراهان.

 

20141202_115718

 

20141202_115732

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه