گندمــ پرس : به سفر استاندار به سیستان فکر می کردم و از این نکته که وی به راحتی صدای مردم را می شنود و به سمتشان حرکت می کند و حرف هایشان را می شنود خوشحال شدم , در مرور برنامه های سفر اما به مرحله ای رسیدم که استاندار در شهر دوست محمد […]

گندمــ پرس : به سفر استاندار به سیستان فکر می کردم و از این نکته که وی به راحتی صدای مردم را می شنود و به سمتشان حرکت می کند و حرف هایشان را می شنود خوشحال شدم , در مرور برنامه های سفر اما به مرحله ای رسیدم که استاندار در شهر دوست محمد بصورت جداگانه با مردم دیدار کرده بودند که تامل برانگیز بود.

مروری به سفرهای ایشان به جنوب استان داشتم و دیدار وی با مردم شیعه و سنی آنهم بصورت جداگانه خیلی بزرگ نشده بود , و بنظر می رسید که اصلا چنین چیزی کمتر مرسوم بوده و در بلوچستان تنها در یک دیدار عمومی با مردم سخن گفته اند حال چرا در هیرمند چنین اتفاقی رخ می دهد , سوالیست که شاید هم پاسخی قانع کننده برای آن وجود داشته باشد , اما استاندار اگر قصد دیدار با مردم این شهر را داشتند چرا همه را در یک مکان دعوت نکرده و بصورت جداگانه آنهم بعنوان دو طیف شیعه و سنی با آنها و یا زابلی و بلوچ با آنها دیدار داشتند ؟

آنچه به نظر می رسد این است که اطلاعاتی که درخصوص سیستان به ایشان منتقل می شود خالی از اشکال نیست و دوستان به خود زحمت نمی دهند که به مهندس هاشمی یادآور شوند که مباحث مربوط به شیعه و سنی در سیستان جایگاهی ندارد و مردم از هر نقطه دنیا دراین مکان برادرانه زندگی می کنند و حساسیتی نسبت به قومیت یکدیگر ندارند , حال اینکه اینگونه رفتارها و اینگونه دیدارها حساسیت ها را افزایش خواهد داد و به نوعی مشکلاتی که در اکثر نقاط استان دراین خصوص وجود دارد را در سیستان کهن نیز زنده خواهد کرد.

نفس این عمل اشتباست و بی شک خرده و اشکال اصلی  به فرماندار هیرمند وارد است که باید تدبیر می کرد و جلسه ای یکپارچه تشکیل می داد تا این ذهنیت ها بوجود نمی آمد , مردم را شعبه شعبه کردن و جدا کردن آنها از یکدیگر آنهم بصورت مذهبی بدون شک کاریست اشتباه  و جهت سفرهای آینده ایشان به سیستان باید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بردردهای که داریم درد تفرقه بدان افزوده نشود.

یادداشت : متخصص سیستانی

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه