گندم پرس : باتوجه به نکات ذکرشده در یادداشت شهروندگرامی:انتخاب شما،آینده این سرزمین راخواهدساخت. ازنظرشما کدام یک ازکاندیداهای دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی حوزه ی سیستان دارای این شرایط می باشد؟؟؟ یا عدد کاندیدای مورد نظر خویش را به سامانه ی پیامکی به شماره  ۳۰۰۰۷۵۴۶۶۶۲۶۶۲  ارسال فرمایید.     [poll id=”4″]

گندم پرس : باتوجه به نکات ذکرشده در یادداشت شهروندگرامی:انتخاب شما،آینده این سرزمین راخواهدساخت. ازنظرشما کدام یک ازکاندیداهای دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی حوزه ی سیستان دارای این شرایط می باشد؟؟؟

یا عدد کاندیدای مورد نظر خویش را به سامانه ی پیامکی به شماره  ۳۰۰۰۷۵۴۶۶۶۲۶۶۲  ارسال فرمایید.

 

Book1

 

[poll id=”4″]

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه