گندمــــ پرس : این  روزها نام  سیستان  بعنوان  یک  دست مایه  برای گروهای خاص وبه  منظور بهره  برداریهای شخصی مطرح  است  به  طوری که  هرزگاهی نشست های تخصصی با اهداف خاص وبا نام  سیستان  برگزار می گردد .   به  گزارش گندمــــ پرس به نقل از ندای هیرمند ،  اینکه این  روزها ودر بهبهه  شکل […]

گندمــــ پرس : این  روزها نام  سیستان  بعنوان  یک  دست مایه  برای گروهای خاص وبه  منظور بهره  برداریهای شخصی مطرح  است  به  طوری که  هرزگاهی نشست های تخصصی با اهداف خاص وبا نام  سیستان  برگزار می گردد .

 

به  گزارش گندمــــ پرس به نقل از ندای هیرمند ،  اینکه این  روزها ودر بهبهه  شکل گیری انتخابی دیگر افراد خاص با تشکلهای سازمان  یافته به دنبال برقراری ارتباط با گروه های هدف ویارگیری با شیوه های اتهام  گونه باشند  امری طبیعی است  اما اینکه  نام  سیستان  در این گیرودارهای انتخاباتی دست مایه حرکتهای برنامه ریزی شده است را نمی توان پذیرفت  که هدف آبادانی سیستان باشد جز یک  برنامه  انتخاباتی ، در حالی که  این  عزیزان  خود نیک  می دانند برای آبادانی سیستان  سازوکارهایی در سیستم های مدیریتی لازم  است  که  اگر این  نشست های هم  اندیشی  نیز در راستای اطلاع  رسانی عمومی ومطالبه  گرانه   غیر از برنامه های انتخاباتی می تواند باشد  وتاثیر گذارقرار گیرد .

 

 

با این حال  رسالت اصلی  رسانه ها حکم  می کند تا بر اساس برنامه  واهداف  مشخص در فضای مجازی وحقیقی فعالیتهایی داشته باشند وتحقق هدف هر رسانه  بستگی به  نوع  فعالیت  آن در چهارچوب برنامه های است  که از ابتدا تبیین  ومشخص باشد،با این  وصف اینکه  برخی رسانه ها به  دنبال فضا سازی برای رسیدن  به  هدف خاص در انتخابات  پیش روی با برگزاری نشستهای جهت  دار با نام  سیستان  باشند با شعار خدمت  به  جامعه  سیستانی منافات کامل دارد ونوعی گریز از واقعیتهای است  که  شاید خودشان  هم  باور نداشته باشند .

 

 

بر اساس نوع  فعالیت  واینکه   از نگاه  رقبا فعالیت  یک  رسانه  مخرب تلقی گردد نوعی تعبیر یک  سویه وتوهم گونه میباشد زیرا ممکن است این  احتمال  برای طرف مقابل نیز  وجود داشته باشد که  مسیر رسانه  مدعی اشتباه  وبر خلاف  مسیر توسعه  که  شعار این  روزهای بسیاری از فعالین  در برنامه های گوناگون  برای سیستان بزرگ  وتاریخی باشد .

 

 

ضمن اینکه خود  یک  فرضیه  اثبات  شده است  که علیرغم  فعالیتهای گوناگون رسانه ها با شکل گیری جناحهای سیاسی  حکایت  از یک تشکل ،در برنامه های  خاص دارد که  به  تعبیر برگزار کنندگان  نشستی برای سیستان  تلقی می گردد .   اما علیرغم  اظهار نظرهای کارشناسان در اینگونه  نشستها مبنی بر اتهام  گروههای مقابل   انچه  بیشتر مورد توجه همگان  است  آرمان های اصلی نظام ، انقلاب وپیروی از ولایت فقیه است  که  بعنوان  یک  اصل مشخص برای همگان  لازم  الاجراست  مگر اینکه  آن  رسانه  مسیری برخلاف اصل ولایت پذیر ورهبری را در پیش گرفته باشد تا بر اساس شاخص ها ومعیارهای فردی وسلیقه ای در حمایت  از فرد یا افراد خاص رقبای  رسانه ای خود را در به  توهین  وتهمت  متهم  کند .

 

 

آنچه  این  روزها در رسانه ای مجازی وحقیقی منتشر می شود بر اساس واقعیت های میباشد  که  در جامعه  در حال شکل گرفتن  است حال اینکه  این  فعالیتها بدون  توجه  به  مسائل حاشیه ای از سوی بسیاری رسانه ها که  با صف بندی مشخص در نقطه  مقابل قرار دارند در جامعه  نشر پیدا می کند و  در نوع  خود خدمتی بسیار ارزنده  وقابل تحسین به  جامعه  سیستانی محسوب می گردد و دور ازانصاف است  این  فعالیتها نادیده  گرفته  شود ووبا صف بندی مجزا در یک  جامعه  واحد از همدیگر  تفکیک گردند. در حالیکه  خود این  رسانه ها بر اساس هدف  خود تعبیری مجزا از سایرین  را ارائه  می نماید و نقد های منصفانه  از یک  گروه  را به  مثابه  تخریب قلمداد می کنند  این  اصل را تقویت  خواهد کرد که  نقدهای خود را در باره  دیگران  نادیده  گرفته اند  وشاید از نگاه  دیگران  نقدهای مطرح  شده  از سوی ایشان  نیز نوعی تخریب قلمداد شود واینجاست  که  ممکن  است  کفه  ترازو در پاره ای از مسائل برخلاف ادعا به  نفع  طرف مقابل سنگینی کند وافراد حاضر در این  جلسات  هم  اندیشی نیز خود در مقامی نخواهند بود که  بتوانند برای یک  رسانه  تصمیم  گیری ویا نظری را ارائه  نمایند.

 

 

با همه  این  مسائل امید آن  داریم  تمامی نشستها چه  هم  اندیشی وچه  فعالیتهای  فعالان  سیاسی وفرهنگی در هر مقطعی به  بدور از بهره  گیری اهداف جهت  دار، همه  وهمه  با نیت خیرو  آبادانی سیستان  باشد که  اگر هدفی غیراز این  در میان  باشد نوعی خیانت  به  جامعه  سیستانی که  چشم  امید به  فعالتهای  مدیرانی دوخته اند که  خود پرورش یافته این  محیط واز بطن  جامعه  سیستانی هستند خواهد بود

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه