ندای هیرمند : به گزارش ندای هیرمند، طرح ویزیت رایگان و تحویل دارو بمناسبت جشن نیکوکاری به همت مسئولان شبکه بهداشت و درمان هیرمند در روستای ملادادی صورت گرفت.

ندای هیرمند : به گزارش ندای هیرمند، طرح ویزیت رایگان و تحویل دارو بمناسبت جشن نیکوکاری به همت مسئولان شبکه بهداشت و درمان هیرمند در روستای ملادادی صورت گرفت.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه