گندم پرس: درپی انتشارمطلبی دریکی ازرسانه های محلی سیستان تحت عنوان کلنگ کارخانه لاستیک یا کلنگ انتخابات ؟یکی ازهمراهان گندم پرس نامه ای ارسال کرده که به سمع و نظرشماعزیزان می رسد. بسمه جلت اسماء   نامه ای خطاب به متخصص تخریب گرسیستانی: سلام به شمایی که خویش رامتخصص میدانی الحق که متخصص می باشید […]

گندم پرس: درپی انتشارمطلبی دریکی ازرسانه های محلی سیستان تحت عنوان کلنگ کارخانه لاستیک یا کلنگ انتخابات ؟یکی ازهمراهان گندم پرس نامه ای ارسال کرده که به سمع و نظرشماعزیزان می رسد.

بسمه جلت اسماء

 

نامه ای خطاب به متخصص تخریب گرسیستانی:

سلام به شمایی که خویش رامتخصص میدانی الحق که متخصص می باشید ولی نه در حل مشکلات بلکه درتخریب و جوسازی.

 

نمیدانم ازکجاشروع کنم و ازکدام یک ازتخریبات شمابگویم.

که هیچ یک ازیادداشت های شماعلیرغم سیاه نمایی ومظلوم نمایی چیزی جزبغض درپشت آن نبوده.

حال که همگان سعی درپرشوربرگذارنمودن انتخابات رادارند،گویاکاندیدای مدنظر شما احساس خطرکرده ازاین اتفاق مبارک که شاید موقعیتی که آن هم ازجهالت و احساسات مردم عوام به دست آورده اند متزلزل شده؟

ازنظر شما این افتتاحیه چه مشکلی داردکه اینگونه دربرابرآن موضع گرفته اید؟

سیستان همیشه دستخوش همینگونه تفکرات افراط گرایانه است که هیچگونه پیشرفتی حاصل نشده.

تازمانی که این طرزتفکربرمنطقه حکم فرماست سیستان نه تنها پیشرفتی ندارد بلکه پس رفت نیزخواهد نمود.

چرانمی گذارید شیرینی افتتاح کارخانه ای که عمریست داشتن آن آرزوی سیستانیان است درکنارانتخاباتی بدون حاشیه برجان مردم بنشیند؟

و یافرض را براین می گیریم که حرف شما درست و اقدام دولت به واسطه ی حمایت ازکاندیداهای همسو باخویش بوده،چه اشکال دارد آنانی  راهی مجلس شوند که دولت حاضر به چنین پشتیبانی ازآنان می باشد؟

آیامنافع یک فرد و یایک طایفه آنقدرمهم است که به خاطرآن منافع یک منطقه رانادیده بگیریم وبه راحتی جلودار و یاعامل تعویق درانجام این چنین طرح بزرگی شویم؟

در پایان سخنی بادولت مردان عزیز:بنده به عنوان یک جوان ویک سیستانی ازشماخواهش دارم کلنگ این کارخانه راهرچه زودتربرزمین زده وتسریع درامرشروع به کارآن نیزبه سرعت همین کلنگ زنی باشد.

وسخنی باجوان به ظاهرمتخصص سیستانی:دوست عزیزبگذاریدتامامردم سیستان هم طعم پیشرفت رابچشیم وباخودخواهی و حب وبغض ها باعث عقب افتادگی سیستان نشویم.

 

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاه

باتشکر

جوان آگاه سیستانی

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه