یکی از شهروندان به جوابیه دانشگاه علوم پزشکی زابل واکنش نشان و گفت: مگر بخش اطفال که در عمق آن خرابه ها فعال است بخش محسوب ...

یکی از شهروندان به جوابیه دانشگاه علوم پزشکی زابل واکنش نشان و گفت: مگر بخش اطفال که در عمق آن خرابه ها فعال است بخش محسوب نمیشود و مریض های آن انسان محسوب نمیشوند؟

 

به گزارش گندم خبر, با توجه به جوابیه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل در رابطه با تخلیه بیمارستان امام خمینی برای جلوگیری از خطرهای اتفاقی مثل برخورد چرثقیل ها به خاطر طوفان و غیره خواستم حداقل بازتاب بدهید مگر بخش اطفال که در عمق آن خرابه ها فعال است بخش محسوب نمی شود?

 

مریضای این بخش انسان محسوب نمیشوند؟

 

چرثقیل فقط روی بخش داخلی می افته؟ اطفال مصونه؟

 

وی در ادامه گفت: بچه های کوچیکی که براحتی میتونن از میان فضای دور کارگاه عبور کنند و در محیط پرخطر کارگاه آسیب ببینند آدم نیستند؟

فقط داخلی بوده اونجا؟

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه