گندمــــ پرس : ای مردم! مـا شما را از یک مـرد و زن آفـریدیم و ملت ها و قبیله هــا قــرار دادیم تا یکــدیگـــر را بشناسید.بـی تـردید گــرامــی ترین شمـا نزد خــدا پرهیزکـارتـرین شماسـت.یقینا خـدا دانا و آگــاه است. ( سوره حجرات،آیه 13 )   با توجه به نزدیک شدن دهمیـن دوره انتخابات مجلس شـورای اسـلامـی […]

گندمــــ پرس : ای مردم! مـا شما را از یک مـرد و زن آفـریدیم و ملت ها و قبیله هــا قــرار دادیم تا یکــدیگـــر را بشناسید.بـی تـردید گــرامــی ترین شمـا نزد خــدا پرهیزکـارتـرین شماسـت.یقینا خـدا دانا و آگــاه است. ( سوره حجرات،آیه 13 )

 

با توجه به نزدیک شدن دهمیـن دوره انتخابات مجلس شـورای اسـلامـی باید کم کم آمـاده ی مواجهـه با  موج تبلیغات انتخاباتی کـاندیدای محترم در حـوزه های انتخابیه باشیم .

 

قطعا تمـام کـاندیدا سعی دارند با طــرح وعـده های جذاب تبلیغـاتی ، افکـار عمـومـی را نسبت به خود جلب کــرده تا بتوانند با تکیه بر آرای مردم، بر کرسی سبز بهارستان تکیه کنند .

 

 تبلیغات نامــزدهای انتخاباتی زمینه هــای زیادی را در بر می گیرد، که معمولا  در این برنامه ها، طرح های کلی ،جای برنامه های راهبردی و کاربردی را گرفته وگاه با شعارهایی مواجه می شویم  که به هیچ وجه با شرح وظیفه اصلی نمایندگان که قانون گذاری است ، سنخیت نداشته و ندارد.

 

امـا مـوضوع مد نظر نگـارنده در این نوشتار شیوه های تبلیغاتی نمایندگــان نیست ،بلکـه بـررسـی یکـی از عــوامـلی ست کـه می تواند از مهـمترین مـوانع انتخـاب درست و عقـلانی در زمـان انتخـابات باشــد و آن چیزی نیست جــز:

 

 “طایفه گـرایی” یا “قــوم گــرایی”

 

 با توجه به بافت سنتی سیستان و بلوچستان تمایل و وابستگی به “قبیله” ،”طایفه” و “اقوام” هنوز به صورت افراطی در این جامعه دیده می شود.

 

 کـه محـور اصلی بحث ما نیز بر روی همین کلیدواژه ها متمرکز شده است .

 

در جـوامع امـروزی احزاب  نقشی مهـم را جهـت پیشبرد اهــداف و سیر مسیر کمال،ایفـا مـی کنند و بیراه نیست اگــر بگوییم؛ اولین شرط برای شکل گیری حکــومت های دمــوکـراتیـک، وجود احزاب مختلف است.

 

کشور عزیزمان ایران اسلامی نیز کـه با شتاب به سمت توسـعه در همه ابعاد ؛ سیاسی ، اقتصادی ،علمی ، فرهنگـی، اجتماعی و…. در حرکت است، از این قـانون مستثنی نیست.

 

و این در حـالی است کـه در این مسیر پر افت و خیز یکـی از موانعـی کـه بر سر راه تشکیل احــزاب مختلف   مشاهده می‌شود؛ قوم گرایی و طایفه گرایی است که هنگام انتخابات پررنگ تر از پیش به چشم مـی خـورد و متأسفـانه این پدیده نه تنها در تقابل با شکل گیری احزاب عمل می‌کند بلکه می شود گفت ؛ در شهرهای کوچک این پدیده جایگزین احــزاب شده‌است.

 

 با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی،بنا را بر این انتخابات و تاثیر پذیری اش از پدیده طایفه گرایی می گذاریم و سعی داریم راههای برون رفت از این بحران را بررسی کنیم. 

 

طایفه گرایی به ذاته بد نیست و اتفاقا علاوه بر ایجاد پشتوانه برای مردمش می تواند باعث انسجام ،همدلی و همبستگی یک جامعه  باشد ،اما جنبه های منفی وقتی رخ می نماید که گرایش به طوایف؛ افراطی، با تکیه بر عصبیت های به دور از منطق و عقلانیت ،خودمحوری و خودبینی همراه  شود .

 

طایفه گرایی در زمان انتخابات به معنای به کار گماردن خویشان و افراد طایفه در راس مناصب و سمت های اجرایی بدون توجه به توانایی و دانایی بوده ، زیرا که مردم یک طایفه در ادوار مختلف مشاهده می‌کنند که؛ در زمان فلان نماینده ی پیشین ،بستگان او بدون توجه به اصل شایسته سالاری، به پست‌های کلیدی شهرهای حوزه انتخابیه منصوب شده‌اند و به طوایف و قبایل دیگر – حتی نخبگان توانمند آن‌ها نیز – توجه  نشده است .

 

از دیگر سو رای دادن به نامزدهای انتخاباتی بدون در نظر داشتن توانمندیها و شایستگی های لازم و تنها به دلیل داشتن بستگی و وابستگی قومی از دستاوردهای نگرش قبیله ای ست.
 

 

 

متأسفانه وقتی در جامعه ای احزاب و تشکلهای مدنی وجود نداشته و یا کمرنگ باشد،  این پدیده نادرست حتی به افراد تحصیل کرده سرایت  می کند و آنان نیز به خاطر  دست یافتن به منافع شخصی ،پست و مقام ،به کاندیدای طایفه ی خویش رأی می‌دهند و سنگ جانبداری اش را نا آگاهانه به سینه می زند.

 

 

فاجعه زمانـی اتفاق می افتد که ؛  شرایط حاکم به موضوع قومیت گرایی و قبیله گرایی مشروعیت بخشیده ،آن را نهادینه می کند و نخبگان فاقد طایفه و عشیره را به حاشیه می‌راند.

 

و این چرخه ی تکــرار و تسلسل باعث می شود ، ناهنجار “قوم گزینی” در عوض ” به گزینی” به صورت هنجاری در جامعه پذیرفته شده و هر روز بر رکود و عقب رفتگی شهر و دیار سوژه دامن زده شود.

 

adinezabol

 

سیستان نیز هیچ گاه از این فرآیند نادرست، در امان نبوده و نیست و هرچه به انتخابات نزدیکتر می شویم هر طایفه به نحوی سعی در عَلَم کردن کاندیدایی از بین خود دارد و از آنجایی که در منطقه سیستان با کثرت طوایف روبرو هستیم بالتبع با کثرت کاندیدا  روبرو خواهیم شد و این امر موجب پایین آمدن میزان  رای افرادی که واقعا شایسته و لایق حضور در مجلس هستند  شده و افرادی که شاید در حد و اندازه نمایندگی مجلس نباشند،به چیزی که لایق آن نیستند ( نمایندگی مجلس)  می رسند.

 

 این در حالی ست که در بیشتر مواقع فرد ذیصلاح را می‌شناسیم ولی چون این فرد وابستگی طایفه ای به ما ندارد گزینه ی مورد انتخاب ما نیست و از طرفی همانگونه که ذکر شد شخصی که با کمک طایفه به جایگاه دلخواه دست می‌یابد پس از پیروزی می‌کوشد تا در مقام جبران، دست یاران همراه  را بگیرد تا آن‌ها نیز از مزایای اجتماعی برخوردار شوند و این یعنی انحراف از ارزش‌ها ،عدم توجه به شایسته‌سالاری و ارجحیت نیازهای طایفه بر نیازهای کل جامعه که آثار منفی و آسیب های حاصل از آن می‌تواند برای سالهای طولانی جامعه ما را گرفتار و اسیر تبعات  اسفبار خود نماید.

 

 

 همینطور که در سالها و دوره های گذشته شاهد چنین اوضاعی بودیم و نمایندگان مجلس در واقع نماینده ی قوم خود بودند نه نمایندگان مردم خود!!!!

 

 

حال سوال پیش می آید که چه راهها و راهکارهایی برای مقابله با این بحران وجود دارد؟

 

 

 در اینجا سعـی مـان بر این است که: به بعضـی از راه کـارهای عملی برای خــروج جامعه از وضعیت؛ طایفه گــرایی اشاره شـود :

 

 

1ـ عمل به احکام الهی و پیروی از دستورات بزرگان دینی : آیه 13 سوره حجرات

 

 البته مسئولیت این امر مهم بر عهده ی روحانیون منطقه است که در این مدت باقی مانده به انتخابات در فرصت های مناسب شهروندان را به این حکم الهی سفارش کنند.

 

2ـ همانطور که قبلا گفتیم احزاب و تشکلهای مدنی از ضروریات یک جامعه دموکراتیک است و بهترین و مطمئن ترین راه مقابله و پیشگیری از این پدیده (طائفه گرایی) تقویت احزاب و تشکل‌های مدنی  و NGO ها است.

 

3ـ تشکیل و تقویت تشکل های صنفی از قبیل، تشکل های دانشجویی، تحصیل کردگان، مدرسین و معلمین و بازاریان و در این صورت است که افسار هدایت انتخابات در منطقه از دست دلالان انتخاباتی گرفته و به قشر آگاه و دلسوز منطقه واگذار می شود.

 

4 ـجدی گرفتن سرنوشت و آینده ی شهر زندگی که در برگزاری جلسات با کاندیداها و آشنایی با اهداف و برنامه های آنان برای منطقه ی مورد نظر،تجلی می یابد.

 

5 ـ برگـزاری جلسات روشنگرانه برای تنویر افکار عمومی در محله ها ،دانشگاهها،مساجد و روستاهای اطراف منطقه و آگاهی بخشی به همشهریان و تاکید بر انتخاب درست بر مبنای شایسته سالاری

 

6 ـ وظیفه رسانه ها اعم از سمعی یا بصری و مکتوب یا مجازی در این زمینه بسیار سنگین است، ورسانه ها نیز باید طبق رسالتی که بر دوش دارند،به طور مداوم این مساله را بررسی و آثار وپیامدهای آنرا به سمع و نظر مردم برسانند.

 

و اما کلام آخر خطاب به مردم فهیم سیستان :

 

مردم سیستان باید این نکته را مد نظر قرار دهند که با توجه به اوضاع بحرانی سیستان و برای خروج از این بحران دیگر وقتی برای آزمون و خطا نداریم و این بار باید بدون در نظرگرفتن تعلقات قومی و طایفه ای و فقط بر اساس شایسته سالاری انتخاب خود را انجام دهیم واز گذشته عبرت بگیریم.

 

تحت تاثیر حرفهای بی اساس و وعده های پوچ قرار نگیریم چرا که نباید فراموش کرد که این وعده ها همیشه داده شده ولی در عمل هیچ سودی برای منطقه نداشته و سعی کنیم برای یک بار هم که شده منافع جامعه را بر منافع قومی خود ترجیح دهیم تا بلکه بتوانیم با رای منطقی و حساب شده ی خود تغییراتی اساسی در سیستان و بهبود شرایط فعلی آن ایجاد کنیم و هیچ گاه این حدیث پیامبر اکرم (ص) را فراموش نکنیم که می فرمایند :

 

 «هرکسی که در دلش به اندازه دانه ای خردل ازعصبیت (تعصب قبیله ای) باشد خداوند او را در روز قیامت همراه اعراب زمان جاهلیت محشور می کند.

 

برادرم!

خواهرم!

 یک بار برای همیشه ؛

بهجای اندیشیدن به من،به ما بیندیش

به جای اندیشیدن به قوم، به سیستان بیندیش

به جای اندیشیدن به منفعت خویش، به مصلحت همگان فکر کن

تا در سایه ی اندیشه ی بلندت، سیستان مان از زمین بلند شود.

 

به امید سیستانی آباد

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه