گندم خبر, تعداد زنان سرپرست خانوار دراستان سیستان و بلوچستان ۵۰۸۰۴ نفر است . که از این تعداد ۹۰۸۳ زن در مناطق سیستان و ۴۱۷۲۱ زن در مناطق بلوچستان سکونت دارند .

تعداد زیادی از این زنان ، علاوه بر رنج  و فقر اقتصادی و محرومیت ، به علت فرهنگ قومی و قبیله ای که ازدواج های فامیلی از سنت های مهم آنها بشمار می آید، بسیاری از خانواده ها ، همه فرزندانشان و یا تعدادی از آنها دچار معلولیت های ” جسمی و ذهنی و یا دیگر بیماریهای شایع ژنتیکی ” هستند و به این ترتیب شرایط زندگی برای این زنان سخت و دشوارتر می شود.طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی سال ۱۳۹۱ استان سیستان و بلوچستان ۷۵ الی ۸۰ در صد ازبیماری های تالاسمی ، متابولیک ،انواع معلولیت ها، ناشی از ازدواج های فامیلی بوده که است .
اما جادوی عشق به فرزندان و محبت مادرانه این زنان ، همان چیزی است که آنها را در این خانه های محقر پا برجا نگه داشته ؛ اگر در سفره غذا چیزی برای خوردن پیدا نشود، مادران با لبخندی که بر صورت فرزند خود میزنند ، به آنها دلگرمی میدهند.
موکه در زبان سیستانی به معنی ” مادر ” است.

عکاس: فاطمه عابدی