شهرگندمــــ : شرکت کنندگان در همایش بزرگداشت روز جهانی تالابها پس از برگزاری این همایش از بستر خشک تالاب هامون بازدید و درنهایت نیز ناهار را درجمع عشایر تالاب صرف کردند.   پس از صرف ناهار مسئولینی که در همایش حضور داشتند با رسانه های داخلی و خارجی مصاحبه کردند.    

شهرگندمــــ : شرکت کنندگان در همایش بزرگداشت روز جهانی تالابها پس از برگزاری این همایش از بستر خشک تالاب هامون بازدید و درنهایت نیز ناهار را درجمع عشایر تالاب صرف کردند.

IMG_4298

 

پس از صرف ناهار مسئولینی که در همایش حضور داشتند با رسانه های داخلی و خارجی مصاحبه کردند.

IMG_4373

IMG_4399

IMG_4408

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه