گندمـــ پرس : به گرارش واحد رسانه دفتر امام جمعه شهرستان زابل ثبت نام حوزه علمیه سفیران هدایت مصلی المهدی زابل تا تاریخ 25 فروردین ماه 1394 تمدید گردید.

گندمـــ پرس : به گرارش واحد رسانه دفتر امام جمعه شهرستان زابل ثبت نام حوزه علمیه سفیران هدایت مصلی المهدی زابل تا تاریخ 25 فروردین ماه 1394 تمدید گردید.

-

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه