گندم خبر, هامون روزگاری محل ارتزاق مرزنشینان و مردمان سیستان بوده است. مردم این منطقه عموما به صیادی و کشاورزی مشغول بوده اند و روزگار و زندگی را به راحتی می گذراندند.

با کاهش بارش‌ها و خشکسالی، میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت. پمپاژ و انتقال آب هامون توسط خط لوله به زاهدان و انتقال و ذخیره آب در چاه‌های نیمه زابل از دلایل اصلی خشک شدن هامون است.

نبود دولتی مقتدر در افغانستان، ساخت سد کجکی بر روی هیرمند، نصب و به کارگیری انواع پمپ در مسیر رودخانه هیرمند جهت کشاورزی توسط کشاورزان افغانستانی، خشک شدن دریاچه هامون را در پی داشته‌ است. خشکسالی هامون دلیل اصلی مهاجرت مردم این مناطق بوده و معدود ساکنین منطقه زندگی را در فقر می گذرانند.

عکاس: مجید عسگری پور