گندم پرس : من از تنهایی و تکرار میترسم. من از شبهای تار و تیره و غمناک میترسم. من از چشم پر از اشک و غم و نمناک میترسم. من از قبر پر از اسرار میترسم. من از شهر پر از بیداد میترسم.   من از دشت بدون آب میترسم. من از سرهای روی سنگها […]

گندم پرس :

من از تنهایی و تکرار میترسم.

۱

من از شبهای تار و تیره و غمناک میترسم.

۲

من از چشم پر از اشک و غم و نمناک میترسم.

۳

من از قبر پر از اسرار میترسم.

۴

من از شهر پر از بیداد میترسم.

 

Child walks past damaged buildings in Deir al-Zor...A child walks past damaged buildings in Deir al-Zor April 4, 2013. Picture taken April 4, 2013. REUTERS/ Khalil Ashawi (SYRIA - Tags: CONFLICT TPX IMAGES OF THE DAY)

من از دشت بدون آب میترسم.

۶

من از سرهای روی سنگها میترسم.

۷

من از اجساد مانده زیر این آوار میترسم.

۸

من از آه دل افراد میترسم.

۹

من از ابر شبیه خاک میترسم.

۱۱

من از انسان، به ظاهر خوب و در باطن شبیه مارمیترسم.

۱۲۲

من از عمر گذر کرده بدون بار میترسم.

۱۳۳

من از آن سفره های رنگی و پر بار میترسم.

۱۴۴

من از فکر پریدن بی پر پرواز میترسم.

۱۵

من از دنیای پر رمز و پر از اسرار میترسم.

۱۶
من از خار سر دیوار میترسم.

۱۷

من از گلهای مانده پای این دیوار میترسم.

۱۸ 

من از پاییز و رنگ زرد این ایام میترسم.

۱۹

من از قهر خدای قاهر و قهار میترسم.

۲۰

من از دنیای جا مانده بدون یار میترسم.

 

۲۱

                                                                                                                                            دکترمهدی دهمــرده

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه