نابسامانی بازار در سیستان

گندم خبر, به هر سوی از منطقه سیستان که گذر می کنی نشانی از عدم نظارت و بی توجه خواهی یافت.

گندم خبر, به هر سوی از منطقه سیستان که گذر می کنی نشانی از عدم نظارت و بی توجه خواهی یافت.

 

همین عدم نظارت و آسودگی خیال باعث شده است هر مسئولی چند صباحی به راحتی بر صندلی خویش تکیه زند و کیسه مبارک را پر از پول نماید و در نقاط خوش آب و هوای کشور به خرید املاک بپردازد تا بعد ۱۰۰ سال اگر بنا به جابجایی او شد آنقدری داشته باشد که نتیجه های وی نیز در آسایش زندگی کنند.

 

درست است که به دلایل تحریم و رکود اقتصادی کل کشور درگیر گرانی شده است اما برخی گرانی ها بی مورد و از روی سود جویی فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات است.

 

منطقه سیستان غریب به دو دهه است که گرفتار خشکسالی و بحران است و این امر سبب می شود تا دستگاه های نظارتی اهتمام بیشتری برکنترل اوضاع داشته باشند.

 

اما آنچه که این روزها مشاهده می شود خلاف این رویاست، هر که هر قیمتی که میخواهد بر روی کار و جنس خود میگذارد و ارائه می نماید.

 

نابسامانی در بازار، قیمت مسکن، افزایش خودسرانه عوارضات همه و همه نشان از عدم نظارت صادقانه دستگاه های متولی این امر است.

 

اداره صنعت و معدن مشغول به چه کاری است؟؟؟ ارگانی که وظیفه ذاتی آن سامان دهی برخی از همین امور که موجب ایجاد فشار مظاعف بر مردم می شود.

 

به زیبایی در گوشه ای دنج در حاشیه ای امن روزگار خویش را سپری می کنند و هیچ اقدامی در حوزه وظایف خویش ندارند و اگر هم جز این است آنگونه نیست که محسوس  و قابل درک باشد.

 

از این نوع اداره ها در سیستان فراوان یافت می.شود که فقط به صورت نمادین نقش آفرینی می کنند.

 

نقش دستگاه های نظارتی در این بین بسیار کم رنگ و گاها بی رنگ احساس می شود که هیچ پرس و پاسی از این روال ندارند.

 

از دادستان همیشه در صحنه و پیگیر زابل درخواست داریم که باز هم همچون موضوعات گذشته به عنوان مدعی العموم ورود تا قدری از این فشار ظالمانه که برپیکره ی ناتوان وکم توان مردم وارد میشود کاهش یابد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه