گندمـــــ پرس : خبری به سرعت فضای مجـازی استان و بخصـوص سیستان را در برگـرفت و اعـلام شـد کـه منطـقه آزاد سیستان به تصویب هیات دولت رسیده است , خبری بسیار خوشحـال کننده بـود , اما یک جای کار اشکال داشت , چرا این موضوع از طریق مبادی رسمی و مقامات استانی اعلام نشد ؟ […]

گندمـــــ پرس : خبری به سرعت فضای مجـازی استان و بخصـوص سیستان را در برگـرفت و اعـلام شـد کـه منطـقه آزاد سیستان به تصویب هیات دولت رسیده است , خبری بسیار خوشحـال کننده بـود , اما یک جای کار اشکال داشت , چرا این موضوع از طریق مبادی رسمی و مقامات استانی اعلام نشد ؟ و تنها در فضای مجازی مورد سـوء استفاده قرار گـرفت و هـر سوی جریان سیاسی سعی در انتشـار خبـر به نفـع خـود را داشتند .

 

به همین منظور به جهت روشن شدن ابعاد این مـاجرا و خـبر سعی کردیم تماسی با مسئولین مربوطه داشته باشیم و آخرین اخبار در این خصوص را از آنان جویا شویم .

 

 علیرضا نورا نماینده استاندار در جلسه کارگــروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد در گفتگو با گندمـــ پرس در پاسخ به سوالی درخصوص جلسه دیروز و آیا اینکه خبر اعلام شده درخصوص تصویب طرح در هیات دولت صحیح می باشد , از ذکر جزئیات جلسه به دلیل محرمانه بودن مسائل خودداری کرد و گفت : بنده این مساله را تائید نمی کنم و اطلاعات بیشتر دراین خصوص را ان شالله پس از تصویب نهایی طـرح در هیات دولت دراختیار رسانه هـا و مـردم قـرار خواهیم داد.

 

از وی سوال کردیم , اگر دیروز طرح در هیات دولت به تصویب نرسیده شما به چه منظور در تهران حضور یافته اید ؟ دیروز بنده به همراه مهندس ناظری فرماندار زابل و جمعی از مدیران کل استانی  به منظور تائید نهایی نقشه ها و محدوده پیشنهادی منطقه آزاد در جلسه کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد حضور یافتیم و نقشه ها و محدوده پیشنهاد تائید و موضوع از نظر این کارگروه به اتمام رسید.

 

وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص زمان طرح مساله منطقه آزاد در جلسه هیات دولت نیز گفت : این طرح در اولین جلسه هیات دولت در هفته آینده با حضور رئیس جمهور , اعضای هیات دولت و استاندار سیستان و بلوچستان مطرح و تصویب خواهد شد و پس از آن نیز به مجلس ارسال می گردد.

 

وی در پایان نیز گفت : سخنانی که در فضای مجازی و از جانب افراد مختلف بیان می شود , قابل تائید نیست , متاسفانه برخی از افراد با عدم اطلاع از فرایند کـار , عجـولانه  و شتاب زده مساله را مطرح می کنند , که این مسائل و اظهار نظرات شتاب زده موجب خسران برای منطقه و مردم خواهد شد , از این افراد درخواست داریم شتاب زده عمل نکنند و از ذکر موضوعاتی که واقعیت ندارد , جدا خود داری کنند و اجازه دهند  فـرآیند تصویب نهایی منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان در فضایی آرام و غیر سیاسی به کار خود ادامه دهد و به سرانجام برسد .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه