شهرگندمــــ : بانک مرکزی اعلام کرد، یک خانواده‌ی شهری ساکن در استان تهران با متوسط درآمد ناخالص سالانه با حدود 403 میلیون و 57 هزار ریال بیش‌ترین و استان سیستان و بلوچستان با حدود 155 میلیون و 484 هزار ریال کم‌ترین درآمد را دارند. هم‌چنین بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانواده‌ی ساکن در مناطق […]

شهرگندمــــ : بانک مرکزی اعلام کرد، یک خانواده‌ی شهری ساکن در استان تهران با متوسط درآمد ناخالص سالانه با حدود 403 میلیون و 57 هزار ریال بیش‌ترین و استان سیستان و بلوچستان با حدود 155 میلیون و 484 هزار ریال کم‌ترین درآمد را دارند.
هم‌چنین بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانواده‌ی ساکن در مناطق شهری استان‌های گوناگون نشان می‌دهد که استان تهران با حدود 409 میلیون و 317 هزار ریال (ماهانه حدود 34 میلیون و 110 هزار ریال) بیش‌ترین و استان هرمزگان با حدود 168 میلیون و 600 هزار ریال (ماهانه حدود 14 میلیون و 50 هزار ریال) کم‌ترین هزینه را به خود اختصاص داده‌اند.

تابناک

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه