گندمــــ پرس : حضــور در نمـاز جمعـه این هـفـتـه شهرسـتان زابل همراه با ماســک . مصطـفـی مظـاهــری ، جـانشین بسیج دانشـجویی دانشـگـاه زابــل در گفتگو با « گندمـــ پرس » گفت : در جهت مطالبه گــری و رسـاندن صدای مــردم مظلوم سیستان به گــوش مسئولین ، بسیج دانشجویی دانشگاه ملی زابل تصمیم بر توزیع نمادین […]

گندمــــ پرس : حضــور در نمـاز جمعـه این هـفـتـه شهرسـتان زابل همراه با ماســک .

مصطـفـی مظـاهــری ، جـانشین بسیج دانشـجویی دانشـگـاه زابــل در گفتگو با « گندمـــ پرس » گفت : در جهت مطالبه گــری و رسـاندن صدای مــردم مظلوم سیستان به گــوش مسئولین ، بسیج دانشجویی دانشگاه ملی زابل تصمیم بر توزیع نمادین ماسک در بین نمازگــزاران این هفته نماز جمعه شهرستان زابل در مصلی المهدی (عج) گرفت تا شــاید تلنگــری به مسئولین مربوطــه باشـــد.

sistannafas

 

وی ادامــه داد : از همه ی اقشار مــردم سیستان دعوت بعمل مـی آیـد تا مــا را در این عمــل یاری کنند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه