گندمــــ پرس : بعضی مواقع فکر میکنم این هیرمند اصلا نیروی بومی دلسوز ، نخبه و سیاسی نداره….   چون اصلا وجودشونو احساس نمیکنیم درمواقعی که مردم هیـرمنـد نیاز به یک مـدافع دارن کسی دیده نمیشه تا از حقـوقشون دفـاع کنه و با علم و درایت سیاسی از دردهــای مــردم بگـه ..   ولی وقتی […]

گندمــــ پرس : بعضی مواقع فکر میکنم این هیرمند اصلا نیروی بومی دلسوز ، نخبه و سیاسی نداره….

 

چون اصلا وجودشونو احساس نمیکنیم درمواقعی که مردم هیـرمنـد نیاز به یک مـدافع دارن کسی دیده نمیشه تا از حقـوقشون دفـاع کنه و با علم و درایت سیاسی از دردهــای مــردم بگـه ..

 

ولی وقتی واقعیت رو نگـاه میکنیم …

 

چه دکترها و مهندسها و نخبه هـایی رو که نمیبینیم که بومیه این خـاکنـد …

 

این سرشناسان و سرمایه داران که حرفشان رساتر از عـوام مــردم هست چرا نیستند هیچگـاه…

 

چرا مظلومیت مردم هیرمند را فریاد نمیزنند …

 

چـرا دغدغه گــرسنگـی مـردم و بیکـاری جـوانان شهـر و دیار خــود راندارند ؟/

 

چرامشکلات را نادیده میگیرند؟؟

 

این مـرفهین کـی یادشان مـی آید کـه زاده ی این خـاکند ؟

 

تاسف میخـورم به حـال خـودمــان !!!

 

تا زمانیکه اینگونه خـودخـواهـانه به خـودمان فکـر کنیم هـیرمند پیشرفتی نمیکند …

 

تازمانیکه تک تک هیرمندیها به فکـر شهرشان نباشن اوضاع بروفق مـراد نخـواهـدبود .

 

اوضاع همینگونه خـواهد بـود که بعـد از ماه ها هنوز شهرداری انتخاب نشده و شهرمان اینگونه بی برنامه هست و خـواهدبود و گــویی قانون شده که بومی هـای هیرمند نادیده گــرفته شوند .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه