هر از چندگاهی در فضای مجازی دیده می شود که به بهانه کمک به مردم سیستان و بلوچستان برخی اطلاعیه هایی برای جمع آوری کمک های مردمی منتشر می کنند. اطلاعیه هایی سراسر توهین و جسارت به این مردم نجیب، گویا هر چقدر توهین هایشان بیشتر باشد پول های بیشتری جمع می شود.

گندم خبر؛ به دلیل مشکلات حاکم بر استان برخی از عزیزان که در روستاها زندگی می کنند دچار مشکلاتی هستند.

 

این مشکلات باعث روان شدن خیل عظیمی از افراد به ظاهر خیرخواه به این مناطق شده است.

 

هر از چندگاهی در فضای مجازی دیده می شود که به بهانه کمک به مردم سیستان و بلوچستان برخی اطلاعیه هایی برای جمع آوری کمک های مردمی منتشر می کنند.

 

اطلاعیه هایی سراسر توهین و جسارت به این مردم نجیب، گویا هر چقدر توهین هایشان بیشتر باشد پول های بیشتری جمع می شود.

 

کمک های زیادی از سوی ارگان ها و انجمن های دارای مجوز با حفظ شان و کرامت انسانی تاکنون تقدیم مردم شده و دارد می شود.

 

برای مثال از چندین مورد کمکهایی که در حال انجام است و شاید ما هم اطلاعی نداشته باشیم، از اول ماه مبارک تاکنون بیش از ۸ هزار غذای گرم توسط ستاد عتبات استان با همکاری قرارگاه عملیاتی شهیدهراتی در میان روستاییان مختلف سیستان تقسیم شده است.

اما اینکه عده ای سودجو بخواهند به بهانه جمع آوری کمک باعث توهین به مردم بشوند هیچ پسندیده نیست.

 

در اینجاست که می طلبت دستگاه قضا ورود و برخوردی جدی با چنین افرادی داشته باشد تا برای همگان درس عبرتی شود که دیگر آبروی مردم را بازیچه ی مقاصد شخصی نکنند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه