آب و فاضلاب

خدایا شکرت به خاطر رودخانه هایی که به لطف مسئولین در شهر هر از چندگاهی ایجاد می شود.

گندم خبر, طبق برنامه هر شب در حال گشت و گذار در شهر زیبای زابل با خانواده بودم که ذوق زدگی دخترکم توجهم را جلب کرد.

 

صدا میزد ،بابا رودخونه رودخونه!!!
من هم بی خبر از همه جا گفتم نکند در خیابان های شمال کشور دارم گشت میزنم و حواسم نیست،به سمتی که دخترم اشاره میکرد قدری نگاهم را تیز کردم دیدم ای دل قافل رودخونه ای که باعث شادی و ذوق کودکانم شده چیزی نیست جز آب فاضلاب که در جوی جاری شده است.

 

برخی جوهای سطح شهر مملو از آب است.

با روی کار آمدن جناب سرابندی امید میرفت که اینگونه مشکلات باتوجه به سابقه چندین ساله ی وی قدری کاهش یابد اما…

هر چندچنین مشکلاتی بیشتر به واحد بهره بردای فاضلاب و مدیریت آن مربوط می شود اماجای آن دارد که جناب مهندس نیروهای تحت امرخویش را ارشاد و قدری از تجربه چندین ساله خویش راچراغ راه آن ها نماید.

 

بزرگواران محیط زیست حوزه فعالیت محیط زیست فقط گرفتن چند پرنده قاچاق نمی باشد این معضلات نیز در دامنه کاری شما تعریف میشود قدری از خود فعالیت نشان دهید اگر زحمتتان نمی شود.

 

جناب فرماندار اگر باعث آزردگی خاطر عزیزتان نمیشود و گلایه نمی فرمایید این مشکل در کنار مشکلات انبوه وجود دارد توجه ویژه ای به آن فرمایید .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه