در هیاهوی پایان سال ۹۶ و تعجب مردم به شق الغمر کردن شهرداری زابل و کاشت گل و گیاه در میادین و فعال شدن شهردار ناتوان, شاهد بی قانونی در شب تاریک بودیم.

در هیاهوی پایان سال ۹۶ و تعجب مردم به شق الغمر کردن شهرداری زابل و کاشت گل و گیاه در میادین و فعال شدن شهردار ناتوان, شاهد بی قانونی در شب تاریک بودیم.

 

به گزارش گندم خبر, داستان همیشگی عقب نشینی ها, بی قانونی و عدم نظارت ها باری دیگر برای مردم شهر زابل نمایان گشت.

 

عقب نشینی تاریخی در خیابان طالقانی حوالی میدان انقلاب که مدتها قبل سر و صدایی زیادی به پا کرده و صاحب ملک ملزم به عقب نشینی و رعایت نقشه جامع شهری شده بود ولی وی بی توجه به این قانون درب های مغازه خویش راجابجا نموده است.

 

چه چیز باعث می شود تا برخی از شهروندان دست به چنین اعمال غیرقانونی بزنند؟؟

 

آیا در پشت پرده ی این ماجرا سری پنهان است که مالک به خود اجازه چنین اقدامی را می دهد؟؟؟

 

امید است دستگاه های نظارتی این قانون گریزی آشکار را بررسی و نتیجه آنرا صادقانه با مردم در میان بگذارند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه