اعتراض مردم برای تجاوز به خواهران مسلمان, مجازات

ساعتی قبل مردم ایرانشهر در اقدامی خودجوش با سر دادن شعار خواستار پیگیری و مجازات, متجاوزان سگ صفت شدند.

گندم خبر, ساعتی قبل مردم ایرانشهر در اقدامی خودجوش با سر دادن شعار خواستار پیگیری و مجازات, متجاوزان سگ صفت شدند.

 

مردم ایرانشهر با حرکت به سوی فرمانداری این شهرستان خواستار مجازات سگ صفتان متجاوز به خواهران مسلمام در ملا عام شدند.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه