شهرگندمــــ : طی مراسمی در ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی  زابل , دکتر اسحاق رودباری بعنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان زهک معرفی و از خدمات دکتر نوری تقدیر شد. لازم بذکر است رودباری پیش از این مدت ده سال در زهک مشغول طبابت بوده است.  

شهرگندمــــ : طی مراسمی در ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی  زابل , دکتر اسحاق رودباری بعنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان زهک معرفی و از خدمات دکتر نوری تقدیر شد.

تودیع

لازم بذکر است رودباری پیش از این مدت ده سال در زهک مشغول طبابت بوده است.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه