گندم پرس : سیدباقرحسینی درباره وضعیت معیشتی صیادان ومرزنشینان  درکشور، خاطرنشان کرد:  طرح سهمیه سوخت مرزنشینان می‌تواند مانع  قاچاق سوخت  به کشور شود و در نتیجه  باید در مناطق مرزی سه مولفه صیادی، بازارهای مشترک و در انتها بازارچه‌های مرزی در اولویت برنامه ریزی اقتصادی  قرار بگیرد تا مرزنشینان  برای امرار معاش مجبور به قاچاق کالا […]

گندم پرس : سیدباقرحسینی درباره وضعیت معیشتی صیادان ومرزنشینان  درکشور، خاطرنشان کرد:  طرح سهمیه سوخت مرزنشینان می‌تواند مانع  قاچاق سوخت  به کشور شود و در نتیجه  باید در مناطق مرزی سه مولفه صیادی، بازارهای مشترک و در انتها بازارچه‌های مرزی در اولویت برنامه ریزی اقتصادی  قرار بگیرد تا مرزنشینان  برای امرار معاش مجبور به قاچاق کالا نشوند.

 نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صیادان  در زمان تخم ریزی ماهی‌ها نمی‌توانند صید کنند، گفت:  صیادان در استان سیستان و بلوچستان علاوه بر محدویت صید مشکلات منابع آبی نیز دارد که بر عرصه خشکسالی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد:  باید تدابیری اندیشیده شود که صیادان در فواصلی که نمی توانند صیادی کنند، بتواند درآمد اقتصادی داشته باشند.

حسینی افزود: در برخی مواقع  صیادان به علت مشکلات خشکسالی نمی‌توانند صیادی کنند و ازهمین رو دولت باید با ارائه بیمه‌های خاص وضعیت معیشتی صیادان را سرو سامان دهد.

وی تصریح کرد: سهمیه صادارت سوخت مرزنشینان دربرخی از استان‌ها  اجرایی شده است اما  متاسفانه ضعف مدیران استانی سیستان و بلوچستان منجر شده است که  این طرح عملیاتی نشود.

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اگر خواهان توقف قاچاق در مزرها هستیم باید شرایط اقتصادی و معیشتی  مرزنشینان  را با  ایجاد فرصت‌های اشتغال مهیا کنیم، خاطر نشان کرد: صیادی، تبادلات تجاری ، اقتصاد کالا و بیمه صیادی موضوعی نیست که  بویژه  در مناطق مرزنشین  از کنار آن به سادگی بگذریم./خانه ملت

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه