گندمــ پرس : با تشکر از دکتر مهدی دهمرده محمد (ص)محمد آسمان خوب دنیاست، محمد خود گل و هم بوی گلهاست. کجا بهتر ز عطر گل بیابی، که در آن گل محمد را نیابی. محمد رابط روح الامین است، محمد جایگاهش بهترین است. محمد آبروی این زمین است، محمد برتر از آن جبرئیل است. سلامم […]

 گندمــ پرس : با تشکر از دکتر مهدی دهمرده
محمد (ص)
محمد آسمان خوب دنیاست، محمد خود گل و هم بوی گلهاست. کجا بهتر ز عطر گل بیابی، که در آن گل محمد را نیابی. محمد رابط روح الامین است، محمد جایگاهش بهترین است. محمد آبروی این زمین است، محمد برتر از آن جبرئیل است. سلامم بر محمد، آن امین است. محمد، بهترین روی زمین است. زمین و آسمان بر پیش پایش، فدای آن قدمها و صدایش. تمام ابرها اینجا به نامش، تن و این جان من باشد فدایش. محمد آن چراغ راه دنیاست، محمد آن مسیر باز دنیاست. محمد ماه شبهای زمین است، محمد لیلی و مجنون زمین است، محمد شمع و پروانه زمین است، محمد دین و بیگانه زمین است. تمام ذکر این آدم
محمد، تمام ذکر این عالم محمد، زمین و آسمان ذکرش محمد. تمام گل وجودش در سجود است، تمام ذکر آدم در قنوت است، محمد در قنوت و در سجود است، محمد در زمین الگوی جود است.

تمام انس و جن در بار اویند، محبت، مهربانی، همچنان سرشار اویند.

محمد، آن پیام مهربانیست، محمد، آن رسول جاودانیست

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه