گندم پرس : علی اصغر فانی وزیر آموزش وپرورش  برای  پاسخ به سوال ملی خانم حلیمه عالی نماینده زابل در مورد ضعف مدیریت در آموزش و پرورش به صحن  علنی آمده بود. با قانع نشدن نماینده سوال کننده ، پاسخ وزیر به رای نمایندگان گذاشته شد که در نهایت مجلس پاسخ های وزیر را قانع کننده […]

گندم پرس : علی اصغر فانی وزیر آموزش وپرورش  برای  پاسخ به سوال ملی خانم حلیمه عالی نماینده زابل در مورد ضعف مدیریت در آموزش و پرورش به صحن  علنی آمده بود.

با قانع نشدن نماینده سوال کننده ، پاسخ وزیر به رای نمایندگان گذاشته شد که در نهایت مجلس پاسخ های وزیر را قانع کننده ندانست .
در این حال آقای باهنر که ریاست بخش دوم جلسه علنی را بر عهده داشت ، گفت : باتوجه به اینکه سه کارت زرد قبلی آقای فانی از مجلس قبل از رای اعتماد مجدد مجلس به ایشان در جریان استیضاح بوده، بنابر این کارت های قبلی پاک و کارت زرد فعلی محاسبه می شود .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه