گندمـــ پرس :نی زار : مجری طرح آبیاری دشت سیستان به منظور تامین نیروی تخصصی خود از شهرستانهای منطقه سیستان در نظر دارد تعدادی نیروی انسانی واجد شرایط با مشخصات ذیل را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه بکارگیری نماید. متقاضیان واجد شرایط میتوانند مدارک تحصیلی و رزومه کاری خود را از طریق نمابر،پست الکترونیک ویا آدرس […]

گندمـــ پرس :نی زار : مجری طرح آبیاری دشت سیستان به منظور تامین نیروی تخصصی خود از شهرستانهای منطقه سیستان در نظر دارد تعدادی نیروی انسانی واجد شرایط با مشخصات ذیل را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه بکارگیری نماید. متقاضیان واجد شرایط میتوانند مدارک تحصیلی و رزومه کاری خود را از طریق نمابر،پست الکترونیک ویا آدرس پستی ارسال نمایند.

زمان آزمون متعاقبا اعلام می شود.

طرح-لوله-گذاری-300x51

ردیف ۱ –  آبیاری و زهکشی(مهندسی آب)                       کارشناس و بالاتر       سابقه کاری حداقل  ۳ سال

ردیف ۲ – عمران (گرایش های عمران آب)                           کارشناس و بالاتر       سابقه کاری حداقل  ۳ سال

ردیف ۳ – آموزش و ترویج کشاورزی اقتصاد کشاورزی             کارشناس و بالاتر       سابقه کاری حداقل  ۳ سال

ردیف ۴ – نقشه برداری                                            کارشناس و بالاتر       سابقه کاری حداقل  ۳ سال

آدرس:زاهدان بلوار بهداشت جب پارک لاله. ساختمان شماره ۱ جهاد کشاورزی استان مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی-  کد پستی: ۸۵۱۵۶۱۵۳۸۶ و یا صندوق پستی: ۸۵۱۳۵۸۸۱
نمابر: ۴۵۴۳۳۴۲۵۴۵۳
پست الکترونیک:prosistan@yahoo.com

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه