گــنــدمـــ پــرس: پوستر ماهیچ اعتمادی به آمریکا نداریم کاری از رسانه نوین صدای خاک تقدیم میگردد.      

گــنــدمـــ پــرس: پوستر ماهیچ اعتمادی به آمریکا نداریم کاری از رسانه نوین صدای خاک تقدیم میگردد.

 

distrust 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه