مامورین اداره آب و فاضلاب زابل براساس گزارش های ارسالی مردم در دمای ۵۲ درجه زابل ساعت یک ظهر با در دست داشتن کارتخوان در پی نقد ...

مامورین اداره آب و فاضلاب زابل براساس گزارش های ارسالی مردم در دمای ۵۲ درجه زابل ساعت یک ظهر با در دست داشتن کارتخوان در پی نقد کردن پول با تهدید به قطع آب می باشند.

 

به گزارش گندم خبر, یکی از شهروندان اظهار داشت: در دمای ۵۲ درجه زابل ساعت یک ظهر مامور آب در منازل را میزند در حالی که یک دستگاه کارت خوان در دستش هست, عنوان میکند هفتاد هزار تومان بدهی آب دارید یا الان کارت بکش یا زنگ میزنم به اکیپ که بیایند و آب شما را قطع کنند.

 

وی افزود: اگر پول هم در خانه نباشد آب را به رویمان میبندند همان آبی که بوی بد آن از شیر آب نیامده بیرون به مشام میرسد.

 

وی بیان کرد: آقای رییس اداره آب الان وقت نقد کردن پول آب در ماه مبارک با این شدت گرما نیست به خدا قسم کسانی را در زابل میشناسم که آب آنها به خاطر هفتاد یا هشتاد هزار تومان آب منزلشان قطع شده است.

 

هوا گرم هست مردم محروم زابل را دریابید

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه