گندم پرس : قدردانی از زحمت کشان و مدیران مسولیت پذیر جامعه وظیفه ی هر شهروند منصف است.امروز در سانحه ی سقوط داربستهای فلزی، نزدیک میدان پادگان، شاهد حضور به موقع و خدمت رسانی متعهدانه ی پرسنل سازمان  آتش نشانی بودیم.   به گفته ی شاهدان عینی این حادثه که بر اثر طوفان رخ داده […]

گندم پرس : قدردانی از زحمت کشان و مدیران مسولیت پذیر جامعه وظیفه ی هر شهروند منصف است.امروز در سانحه ی سقوط داربستهای فلزی، نزدیک میدان پادگان، شاهد حضور به موقع و خدمت رسانی متعهدانه ی پرسنل سازمان  آتش نشانی بودیم.

 

IMG_20160205_230118

به گفته ی شاهدان عینی این حادثه که بر اثر طوفان رخ داده بود، آسیب جانی در پی نداشته است.که این امر جای شکر گزاری به درگاه ایزد و قدرشناسی از مدیریت و پرسنل سازمان آتش نشانی شهرستان زابل دارد.

 

IMG_20160205_230123

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه