دل نوشــته: تقدیم به مادر   گــنــدمــ پــرس:سفر نرو امید من، تمام حس و روح من سفر نرو امید من، سفر نرو عزیز من، تمام حس و حال من. امانتم، کنار تو سراسر از خجالتم، تو کوهی و من از تبار خار و خس، تو رودی و من از تبار اشک و غم. سفر نرو امید […]

دل نوشــته: تقدیم به مادر

1426177293038422

 

گــنــدمــ پــرس:سفر نرو امید من، تمام حس و روح من

سفر نرو امید من،

سفر نرو عزیز من،

تمام حس و حال من.

امانتم، کنار تو سراسر از خجالتم،

تو کوهی و من از تبار خار و خس،

تو رودی و من از تبار اشک و غم.

سفر نرو امید من، تمام حس و روح من.

تمام عشق من تویی،

تمام حس من تویی، تو مادری، تو آن عزیز این دلی.

پرنده ام؛ در این قفس به یاد تو نشسته ام،

به یاد لحظه های خوب تو، به یاد قصه های پر امید تو،

به یاد دستهای گرم تو، به یاد اشکهای چشم تو،

به یاد آن نگاه مهربان تو.

سفر نرو امید من، تمام لحظه های خوب من.

پرنده ام؛ ولی از این جهان بریده ام،

دلم فقط به یاد تو تپیده است،

دو بال خوب من تویی، عزیز این دلم تویی،

بهار زندگی تویی، شکوه و حرمتم تویی،

تهمتن وجود من تویی، تو قبله ای، سجود من تویی.

سفر نرو امید من، 

تمام این وجود من به پای تو، فدای تو، فدای آن نگاه تو،

من از تبار خار و خس، تو از تبار آن بهشت و آن بهشت برای تو، برای زیر پای تو.

تو کوهی و من از تبار خار و خس، تو رودی و من از تبار اشک و غم

دکـــتر مهدی دهمـــرده

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه