كيخا نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته با دكتر پناهی آذر معاون وزير امورخارجه كشور در خصوص قطع آب رودخانه هيرمند دیدار و گفتگو کرد.

کیخا نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته با دکتر پناهی آذر معاون وزیر امورخارجه کشور در خصوص قطع آب رودخانه هیرمند دیدار و گفتگو کرد .

 

به گزارش گندم خبر , در این دیدار دکتر احمدعلی کیخا ضمن تشریح آخرین وضعیت آبدهی رودخانه هیرمند و مشکلات ناشی از خشک شدن رودخانه بر زندگی مردم منطقه و تبعات زیانبار ناشی از آن در ابعاد اقتصادی ، امنیتی ، فرهنگی و سیاسی و از دست رفتن هزاران هکتار از زراعت و دام مردم و احتمال کوچ وسیع مردم منطقه ، خواستار ارسال یادداشت اعتراضی وزارت خارجه به دولت افغانستان در خصوص عدم رها سازی آب مورد نیاز شرب و کشاورزی مردم منطقه سیستان بر طبق پروتکل فیمابین دو کشور برای رودخانه هیرمند شد.

 

نماینده مردم شریف سیستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضمن احضار سفیر افغانستان در تهران به وزارت امور خارجه و تسلیم نامه اعتراضی دولت ایران ، بایستی هر چه سریعتر نسبت به رهاسازی آب بر طبق قرارداد بین دو کشور اقدام شود.

 

کیخا گفت: در غیر اینصورت هزینه های احتمالی تحمیلی به مردم منطقه ناشی از عدم مسئولیت پذیری همسایگان از نظر ملت ایران بویژه مردم استان سیستان و بلوچستان پنهان نخواهد ماند و بر نحوه همکاری ها در آینده قطعاً تاثیر خواهد گذاشت و وزارت خارجه مسئول پیگیری و تامین منافع ملت بزرگ ایران خواهد بود و بایستی در این خصوص پاسخگو باشد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه