گندم خبر,تصاویر ارسالی مخاطب گندم خبر در شهرک دامداران زاهدان را مشاهده می کنید که دام در زمینی پر از زباله قصابی شده است.

گندم خبر,تصاویر ارسالی مخاطب گندم خبر در شهرک دامداران زاهدان را مشاهده می کنید که دام در زمینی پر از زباله قصابی شده است.

قضاوت بر عهده شما مخاطبین گرامی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه