اداره برق زابل

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قرقره سیم برق از تیر برق چوبی در خیابان سام شرقی 3 جداشده است و میطلبد ....

به گزارش گندم خبر و براساس گزارش های مردمی, همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قرقره سیم برق از تیر برق چوبی در خیابان سام شرقی ۳ جداشده است و میطلبد مدیریت شبکه برق برای رفع آن اقدامات لازم را انجام دهد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه