گندمــــ پرس : فیلمی که مشاهده می فرمائید مربوط می شود به بلبلی که در ساختمان آموزش دانشگاه زابل زندگی می کند و . . .  ادامه ماجرا را در فیلم مشاهده بفرمائید.  

گندمــــ پرس : فیلمی که مشاهده می فرمائید مربوط می شود به بلبلی که در ساختمان آموزش دانشگاه زابل زندگی می کند و . . .  ادامه ماجرا را در فیلم مشاهده بفرمائید.

 

Download-Button8

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه