گندمــــ پرس : امروزه مفهوم شهرها بدون  فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست . این فضاها عمدتاً به دو لحاظ قابل توجه هستند . اول بدلیل تامین نیازهای زیست محیطی شهر نشینان و دوم از لحاظ پرکردن اوقات فراغت و همچنین بستر تعامل اجتماعی حائز اهمیت هستند.   در منطقه سیستان […]

گندمــــ پرس : امروزه مفهوم شهرها بدون  فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست . این فضاها عمدتاً به دو لحاظ قابل توجه هستند . اول بدلیل تامین نیازهای زیست محیطی شهر نشینان و دوم از لحاظ پرکردن اوقات فراغت و همچنین بستر تعامل اجتماعی حائز اهمیت هستند.

 

در منطقه سیستان بدلیل شرایط خاص آب و هوایی کمبود چنین مکانهایی بیشتر از گذشته خودنمایی میکند ؛ شهرداری زابل در زمینه احیای بوستان ، پارک و محیط های تفریحی کوچک در محلات طی سال های اخیر گام های موثر و خوبی برداشته است که جای تقدیر و تشکر دارد اما آنچه که همه روزه در معابر و خیابان ها خودش را بیشتر از گذشته نشان می دهد عدم یک فضای سبز ریبا و آراسته در معابر عمومی است ؛ موضوعی که یکی از فاکتورهای مهم دررمینه ارزیابی عملکرد شهرداری بشمارمیرود .

 

شرایط اکولوژیکی منطقه ، اتخاذ تصمیمات غیر اصولی ، عـدم  نظارت صحیح بر انجام  فعالیت ها سبب آن شده که منطقه سیستان در این زمینه نیز با چــالش هایی روبرو شود .

 

شهرداری زابل در سال های گذشته اقدام به ایجاد بسترهایی به منظور کاشت و نگهداری گیاهان بمنظور زیباسازی فضای شهری نموده است. تفکری بسیار عالی در راستای ایجاد فضای سبز مناسب و زیبا در معابر عمومی ؛ اما عدم اجرای مناسب و نظارت نادرست انجام آنرا به بیراهه برده است ؛ که نه تنها اثری در زیبایی شهر نداشته بلکه سبب هدر رفت هزینه ها نیز گریده است.

 

IMG_20150828_182209

 

بسترهایی که قـراربود تبدیل به فضـای سبز شـوند به چندین دلـیل ازبیـن رفته انـد :

1. عــدم استفاده از بسترو خــاک مناسب
2 . استفاده از گیاهان ویا درختچه ها بدون درنظر گـرفتن شرایط محیطی منطقه
3 . و یا اینکـه تبدیل به مکـانی بمنظور تجمع نخاله هـای ساختمانی و زبالـه ها شده اند و یا در اثر نبود مراقبت های لازم از بین رفته اند.

 

IMG_20150901_211802

 

در مناطقی که شرایط آب و هوایی عامل محدود کننده ای  بشمار میرود ابتکار عمل و اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر اصول صحیح ، علمی و همچنین رعایت فاکتورهای مذکوروهمچنین همکاری پایدار بین شهرداری ومردم میتواند راه گشا باشد
واحد فضای سبز شهرداری زابل بعنوان مسوول مستقیم دراین زمینه می بایست اقداماتی قوی تر از گذشته در راستای خدمت به این مردم بزرگوار انجام دهد .

 

ابوالفضل مصری ــ دبیر سرویس اجتماعــی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه