شهر گندمــ :استاندار سیستان و بلوچستان گفت فضاهای شهری و اداری سیستان و بلوچستان برای تردد معلولان استانداردسازی شود به گزارش  شهر گندمــ به نقل از تسنیم :علی اوسط هاشمی امروز در نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی محیط ویژه معلولان و جانبازان استان, اظهار داشت: در راستای تردد آسان تر معلولان و جانبازان باید نسبت […]

شهر گندمــ :استاندار سیستان و بلوچستان گفت فضاهای شهری و اداری سیستان و بلوچستان برای تردد معلولان استانداردسازی شود

به گزارش  شهر گندمــ به نقل از تسنیم :علی اوسط هاشمی امروز در نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی محیط ویژه معلولان و جانبازان استان, اظهار داشت: در راستای تردد آسان تر معلولان و جانبازان باید نسبت به استاندارد سازی فضاهای شهری و اداری سطح استان اقدام شود.

وی افزود: همچنین باید مدیران دستگاه های اجرایی نوع نگاه خود به فضاهای اداری تغییر دهند و با استاندارد سازی فضاهای اداری تحت مدیریت خود در زمینه کمک به تردد آسان تر معلولان و جانبازان همکاری کنند.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه برخورداری از حقوق اجتماعی حق مسلم هر شهروندی است, تصریح کرد: در زمینه مناسب سازی فضا برای همه شهروندان دچار مشکل بوده لذا برای رفع آن نیازمند یک تحول هستیم چرا که ایمن کردن محیط اجتماعی از ضروریت های اجتناب ناپذیر جامعه است.

وی گفت: نباید از پیشگیری غافل بود لذا در این ارتباط خواستار ابلاغ دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی برای رعایت ضوابط ساخت و ساز در شهرها هستیم.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: شهر ایمن باید کمترین آسیب را متوجه شهروندان کند و این مهم تنها با رعایت قانون و نظم و قاعده مندی محقق می شود.

مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچسستان نیز در این جلسه اظهار داشت: تعداد کل معلولان استان 36 هزار و 90 نفر است که از این تعداد 12 هزار و 18 نفر معلولان جسمی و حرکتی هستند که 40 درصد کل معلولان استان را شامل می شود.

محمدرضا سراوانی گفت: معلولان تحت پوشش این نهاد 29 هزار و 756 نفر بوده که بیش از 500 نفر از آنان، معلولان قطع نخاعی هستند.

وی خاطرنشان کرد: میانگین شیوع معلولان در استان سیستان و بلوچستان 1.42 درصد است

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه