گندمـــ پرس :  مهمترین طرحی که درحال حاضر و در یکسال گذشته  از سوی دولت برای سیستان در نظر گرفته شده است ,  طرح آبرسانی لوله ای به مزارع کشاورزی دشت سیستان می باشد که شکر خدای با عنایت ویژه رهبری به سیستان تامین اعتبار نیز گردیده است , و مشکلی برای اجراء وجود ندارد. […]

گندمـــ پرس :  مهمترین طرحی که درحال حاضر و در یکسال گذشته  از سوی دولت برای سیستان در نظر گرفته شده است ,  طرح آبرسانی لوله ای به مزارع کشاورزی دشت سیستان می باشد که شکر خدای با عنایت ویژه رهبری به سیستان تامین اعتبار نیز گردیده است , و مشکلی برای اجراء وجود ندارد.

 

DSC06070

 

فرار مجری طرح و متولیان امر از پاسخگویی

حال پس از گذشت سه ماه از این طرح عظیم هیچگونه اخباری از پیشرفت کار از سوی متولیان امر ارائه نشده است و علاوه براین عدم پاسخگویی و بهتر بگوییم فرار مسئولین امر و مجری طرح از پاسخگویی دراین خصوص جای نگرانی و تامل دارد و نشان از تائید گفته های مردم محلی در اینکه کلنگ این طرح در همان مکانی که توسط مسئولین به زمین خورده است به قوت خود باقیست و هیچ اقدام موثری دراین خصوص صورت نگرفته است , آیا بواقع اینچنین است ؟

گندمـــ پرس نیز طبق وظیفه ذاتی که برای خود متصور است , در چندین مرحله سعی کرد جهت اطلاع از چند و چون و روند پیشرفت این طرح با مجری طرح ارتباط برقرار کند و اطلاعاتی بگیرد اما هر بار با بهانه ای مواجه شد و عزیزان از مصاحبه سرباز زدند.

استاندار سیستان و بلوچستان در روز کلنگ زنی این طرح گفت :  طرح 4 ساله دیده شده است اما ما تلاش خواهیم  کرد طرح را سه ساله به پایان برسانیم !!!!!!

 

DSC06081

 

حال با توجه به شرایط موجود و نحوه کار مجری طرح که پس از سه ماه که چارت اداری خود را از نیروهای بازنشسته و خواص پرنموده حال بفکر افتاده که نیروی متخصص جذب کند !!! نشان از آن دارد که این طرح نه در سه سالی که استاندار فرموده اند و نه در چهار سالی که افق آن دیده شده است به سرانجام نخواهد رسید و به سرنوشت طرح نیم لوله های سیستان دچار خواهد شد که البته امیدواریم چاره ای اندیشیده , تدبیر نمایند و حرکتی ایجاد تا شاید سرمایه کلانی که جهت اجرایی شدن آن در اختیار مجریان قرار گرفته است حیف و میل نشود.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه