گندمـــــ پرس : با شروع سال تحصیلی و بازگشایی مـدارس،انتظار می رود همه چیز برای تحصیل دانش آموزان آمـاده و محیا باشد تا محصلین با انگـیزه ی بیشتری به فضای آموزشی وارد شوند.   بعد از فراهم ساختن یک فضای آموزشی مطلوب برای دانش آموزان؛یکی از مهم ترین موارد،توزیع کتاب در بین دانش آموزان است.یک […]

گندمـــــ پرس : با شروع سال تحصیلی و بازگشایی مـدارس،انتظار می رود همه چیز برای تحصیل دانش آموزان آمـاده و محیا باشد تا محصلین با انگـیزه ی بیشتری به فضای آموزشی وارد شوند.

 

بعد از فراهم ساختن یک فضای آموزشی مطلوب برای دانش آموزان؛یکی از مهم ترین موارد،توزیع کتاب در بین دانش آموزان است.یک دانش آموز زمانی به سمت و سوی مدرسه و اهـدافش پیش می رود که در طول راه تحصیل،امکانات آموزشی اصلی برای او فراهم باشد.

 

با توجه به نظام آموزشی جدید ،شاهد تغییراتی در کتابهای درسی پایه نهم اول متوسطه هستیم.اما آیا هیچ برنامه ریزی برای تحویل به موقع کتاب به دانش آموزان و مدارس انجام نشده است؟؟؟

 

بیشتر از ده روز است که از شروع سال تحصیلی 94 می گذرد و هنوز عده ی زیادی از دانش آموزان پایه ی نهم ،چه در شهر و چه در روستاهای شهر زابل فاقد کتاب برای تحصیل می باشد.جز اینکه در چند مدرسه ی خاص توزیع کتاب برای این مقطع تحصیلی انجام شده و دیگر مدارس هنوز هیچ کتابی به دانش آموزان تحویل نداده اند.

 

آیا تابستان زمان کــافی و مناسبی بـرای برنامه ریزی دقیق تر جهت خدمان رسانی به دانش آموزان نبود؟؟

 

چــرا فقط مــدارس خاص در اولویت توزیع کتاب هستند؟

 

مگـر جز اینست که یک دانش آموز چه در حاشیه شهر و چه در روستا با هدف تحصیل راهی مدرسه میشود؟

 

 

حالا با گذشت ده روز این دانش آموزان هیچ تصوری از کتابهایشان ندارند و با کیف های خالی مسیر مدرسه را طی می کنند و درس های عقب مانده ،چون کابوسی شب ها بر سرشان آوار میشود و بیش از ده روز است که ماه مهر،شادی برای این دانش آموزان به ارمغان نیاورده است ؛ در پـایـان انتظـار میرود مسولین اداره کــل آموزش و پرورش استان در این زمینه پـاســخگـــو باشـند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه