آورده اند که روزی جوانی در حال عبور از خیابانی بی خبر از دنیا طبق عادت همیشگی خود در حال عکاسی از معضلات شهر بود .

آورده اند که روزی جوانی در حال عبور از خیابانی بی خبر از دنیا طبق عادت همیشگی خود در حال عکاسی از معضلات شهر بود .

 

گندم خبر, جوانک بخت برگشته بدون آنکه بداند از خیابانی که عضوی از شورای شهر در آن سکنی دارد عکس میگرفت که متوجه میشود فردی در حال تعقیب وی می باشد .

 

عکاس دردمند بی توجه به فرد تعقیب کننده به راه خویش ادامه میدهند تا میرسد به کوچه ای خلوت که ناگاه فرد تقیب کننده از خودرو پیاده و به سمت وی حمله ور می شود .

 

می گویند فرد حمله کننده ، جوان قصه ما را به جرم اینکه از خیابان جناب آقای شورای شهر عکس برداری نموده است مورد ضرب و شتم قرار میدهد .

 

و در ادامه نقل می کنند که جناب ضارب بعد از تخلیه روانی خویش، زنگ میزند تا آقای شورای شهر تشریف بیاورد و تکلیف جوانک را روشن نماید .

 

آقای شورای شهر هم بعد از حضور در سر صحنه ضارب را فراری داده و مدعی میشود وی دچار ناراحتی اعصاب است .

 

چه خوب میشود که انسان افرادی را که دچار مشکل عصبی می باشند تحت درمان قرار دهد و از تردد در جامعه تا زمان بهبود منع نماید تا خدایی ناکرده به جان مردم نیفتند .

اللهم اشف کل مریض

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه