شهرگندمــــ : چند ماه قبل بحث تخفیفات و بخشودگی مالیاتی کسبه شهر زابل از سوی خود کسبه پیگیری و درنهایت منجر به برگزاری جلسه ای با حضورنمایندگان صنوف , فرماندار و مدیرکل امورمالیاتی استان شد , در آن جلسه مقرر شد , مدیرکل کارگروهی تشکیل و ماده 165 را مورد بررسی قرار دهد تا کسبه […]

شهرگندمــــ : چند ماه قبل بحث تخفیفات و بخشودگی مالیاتی کسبه شهر زابل از سوی خود کسبه پیگیری و درنهایت منجر به برگزاری جلسه ای با حضورنمایندگان صنوف , فرماندار و مدیرکل امورمالیاتی استان شد , در آن جلسه مقرر شد , مدیرکل کارگروهی تشکیل و ماده 165 را مورد بررسی قرار دهد تا کسبه شهر زابل که با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنند , حداقل از این لحاظ کمتر احساس فشار کنند.
 
IMG02285327
 
 
وقتی اداره دارایی زابل توصیه مدیرکل درخصوص همکاری لازم با کسبه را جدی نمیگیرد
مدیرکل قول مساعدت و همکاری داد و به مدیر اداره امور مالیاتی زابل هم توصیه کرد با کسبه مدارا کند , اما هیچ مدارایی که از سوی اداره زابل صورت نگرفت و حتی تخفیفهای که در حدود اختیارات آنان بود نیز از مردم دریغ شد و  اوضاع کسبه از روزهای قبل وخیم تر و ناامید تر نیز شدند.
 
پس از آن جلسه بود که استاندار محترم هم در جلسه ستاد بحران استان اعلام کرد که به مسئولین اداره کل امور مالیاتی تاکید کرده است این مهم مورد توجه قرار گیرد.
 
این مسائل موجب شد کور سویی از امید در دل کسبه شهر زابل روشن شود , اما مدتها گذشت و عملی دراین خصوص مشاهده نشد.
 
تفسیر عجیب مدیرکل از ماده 165 قانون مالیاتی
به جهت پیگیری این مساله به مدیرکل محترم مراجعه و پای درد دل ایشان نشستیم , آنچه جالب و شاید بهتر بگویم تاسف برانگیز بود , نوع تفسیر ایشان از ماده قانونی 165 مالیات مستقیم بود , دراین ماده  به صراحت عنوان شده است , معافیتها و تخفیف های مالیاتی در شرایط طوفان و خشکسالی شامل حال کسبه میشود , اما مدیرکل محترم تفسیری داشتند شنیدنی : ایشان معتقد بودند که منظور قانون گذار این بوده است که وقتی طوفان میشود مغازه ها تعطیل شود و یا وقتی خشکسالی میشود مغازه ها تعطیل شوند و بعد برای تخفیف تعداد روزهای تعطیل درنظر گرفته شود , درست مانند زمانی که سیل یا زلزله می آید و مغازه ها تعطیل میشود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
یک لحظه به گفته ایشان توجه کنید و شرایط را تصور کنید , آیا این امکان وجود دارد که براثر خشکسالی یک مغازه مثلا دوماه تعطیل شود و همان دو ماه برایش تخفیف درنظر گرفته شود؟
آیا امکان دارد که براثر طوفان یک مغازه مثلا برای مدت یکماه تعطیل شود ؟
خیر اینچنین نیست و مردم صبورتر از آن هستند که به علت طوفان و یا خشکسالی مغازه های خود را تعطیل کنند.
مثل روز روشن است که تفسیری که از سوی ایشان صورت میگیرد اشتباه و تنها برای شانه خالی کردن از مسئولیت و عدم پیگیری مساله دارد که اگر به مرکز مراجعه نمایندو شرایط مردم و منطقه را تشریح کنند بی شک تصمیمات خوبی اتخاذ خواهد شد.
 
عملکرد اشتباه و کند اداره کل امور مالیاتی استان و فرار سرمایه و سرمایه گذار
اما متاسفانه عملکرد و روند کند حرکتی دوستان اداره کل امور مالیاتی استان و اداره دارایی زابل بگونه ایست که گویی درجهت فرار سرمایه و سرمایه گذار حرکت میکنند و هیچ هم برایشان اهمیت ندارد که سرانجام مردم و کسبه جه خواهد شد , به قول یکی ازکسبه عزیزان اداره دارایی زابل به کسب مقام بالاتر در وصول مالیات در استان و عزیزان اداره کل به کسب مقام بالاتر در وصول مالیات در سطح کشور فکر میکنند و این وسط تنها چیزی که اهمیت ندارد ماندگاری مردم و بخصوص سرمایه داران و سرمایه گذاران است .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه