فوری

گندم خبر, یکی از نمایندگان مردم در شورای شهر زابل، در چنگال قانون قرار گرفت.

گندم خبر, یکی از نمایندگان مردم در شورای شهر زابل، در چنگال قانون قرار گرفت.

 

شنیده ها حکایت از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر زابل دارد.

 

اخبار تکمیلی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه